SP-627/EN15194


|     材质    | 锻造铝

|     管径    | Φ34.9

|     偏位    | 5  25

|     长度    | 285-440mm 380- 552mm

| 表面处理 | 喷砂阳极黑色

法律声明

深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。