SP-C207/ISO-M


|     材质    | 压铸铝 / 铝

|     管径    | Φ25.4  Φ25.6  Φ26  Φ26.6  Φ26.8  Φ27 
                      Φ27.2  Φ28.6  Φ29.2  Φ29.8  Φ30.0  Φ30.2 
                      Φ30.4  Φ30.6  Φ30.9  Φ31.2  Φ31.6  Φ31.8

|     偏位    | 16

|     长度    | 200  230  250  300  350  400mm

| 表面处理 | 磨研/阳极黑色或者银色


法律声明

深圳信隆健康产业发展股份有限公司均以政府部门的最终审批及正式法律文件为准;
解释权归深圳信隆健康产业发展股份有限公司所有,敬请留意。